Voorbereidend spel: Dierenmanieren

Met de valoefening 'Voorbereidend spel: Dierenmanieren' leert jouw kind veilig vallen.

Doel

De kinderen leren zichzelf veilig op te vangen met hun armen in de juiste houding als ze vallen of uit balans raken, waarbij ze ook leren hun hoofd van de grond te houden tijdens de val.

Doelgroep

Voor kinderen vanaf 4 jaar

Aanpak

Bij iedere oefening hoort een fantasie die jullie naspelen. Zo zijn de kinderen de ene keer een sluipende leeuw en spelen ze daarna weer een ijsbeer die van een rots tuimelt. Bij iedere oefening geven we een adviesleeftijd, advies over de materialen die je nodig hebt en tips om de oefening moeilijker of makkelijker te maken.

Dit leert je kind

 • Hij legt een basis voor het doen van valoefeningen.
 • Hij leert veelzijdig te bewegen en de coördinatie te verbeteren.
 • De fantasie wordt geprikkeld.
 • Hij oefent met het nabootsen van bewegingen.
 • Hij koppelt emoties, (lichaams)taal en bewegen aan elkaar.

Dit heb je nodig

Voor deze oefening heb je geen speciale materialen nodig.

Aan de slag

Oefening

Dierenmanieren

Fantasie

Ben jij een blije olifant of toch een stoere beer?
Kies het dier dat jij wilt, iedere keer weer.
Ik doe jou na en jij mij.
En zo komen alle dieren voorbij.

placeholder

Zo doe je de oefening

 1. Neem een dier in gedachten.
 2. Bedenk hoe dit dier zich voortbeweegt.
 3. Beweeg als het dier door de kamer en laat de ander gespiegeld meebewegen. Spreek goed af welke looproutes jullie mogen gebruiken.
 4. Laat je kind raden welk dier wordt bedoeld.
 5. Doe dit om de beurt en laat je kind zoveel mogelijk dieren benoemen en beschrijven.
 6. Koppel later emoties en lichaamstaal aan het dier en aan het voortbewegen. Bijvoorbeeld een dreigende krokodil, een stoere beer, een bange muis, een sluipende leeuw een lief hondje of een verdrietige ijsbeer...
 7. Beweeg ook achteruit, opzij, ergens overheen, onderdoor, langs en omheen.
placeholder

De volledige oefening

Download de oefening 'Voorbereidend spel: Dierenmanieren' hier en ga er mee aan de slag!

Alle valoefeningen

Bekijk hier meer oefeningen en leer je kind veilig voorover vallen, voorover rollen, opzij vallen, achterover vallen en achterover rollen.
Naar alle oefeningen